Motorische ontwikkeling

Wat is Kinderoefentherapie

Kinderoefentherapie is een specialisatie van de Oefentherapie Cesar/Mensendieck. Bij de behandeling van kinderen wordt, net als bij de algemene oefentherapie, aangesloten bij de dagelijkse vaardigheden. Bij kinderen staat daarbij vooral spelen op de voorgrond. Klimmen, springen en balgooien zijn belangrijke vaardigheden voor kinderen om te leren. Dit geldt ook voor knippen, knutselen en schrijven.

In 5% van de gevallen blijven kinderen, zonder duidelijke reden achter op leeftijdsgenoten. Dit gaat meestal niet vanzelf over. Bij kinderen met NLD, ADHD en dyslexie komen vaak ook motorische problemen voor. 

Behandeling

De kinderoefentherapeut begint met een intake en een uitgebreid onderzoek. Bij jongere kinderen (jonger dan 7 jaar) beoordelen we altijd de totale motoriek. Bij oudere kinderen kan soms volstaan worden met een deel-onderzoek, meer gericht op de hulpvraag. Op basis van de uitkomsten daarvan stelt de kinderoefentherapeut een behandelplan op, zo nodig in overleg met de school.

Dit behandelplan gaat uit van de individuele situatie en mogelijkheden van het kind. Het richt zich vooral op de motoriek, maar houdt ook rekening met eventuele gedragsproblematiek.

Het doel van de behandeling is het vergroten van de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind in zijn eigen sociale en fysieke omgeving. Plezier in bewegen staat daarbij voorop. Met speciaal voor hen ontworpen oefenmateriaal, leren kinderen spelenderwijs (weer) vertrouwen te krijgen in hun eigen kunnen.

Bij de behandeling is betrokkenheid van de ouders en indien van toepassing ook de leerkracht belangrijk.