Sensomotorische informatie verwerking


Wat is sensomotorische integratie


Het verwerken van zintuiglijke waarnemingen wordt sensorische integratie genoemd.
Onder ‘zintuiglijke waarnemingen’ vallen: horen, zien, ruiken en proeven, maar ook tastzin, lichaamsbesef en evenwicht.
Bij sommige kinderen verloopt de interpretatie van al deze prikkels niet goed. Het kan voorkomen dat deze prikkels juist te zwak of te sterk overkomen. Dit heeft tot gevolg dat kinderen deze prikkels vermeiden of juist overmatig opzoeken. Vaak komt dit tot uiting in onwenselijk of juist heel passief gedrag.

  • Problemen bij de verwerking van de informatie van tastzin, lichaamsbesef en evenwichtsgevoel zijn altijd terug te zien in de motoriek en zijn door ons te behandelen.
  • Bij problemen met het verwerken van auditieve en visuele prikkels, zoeken we samen met het kind, de ouders en de leerkracht naar oplossingen zodat het kind beter kan functioneren en minder ‘ongewenst gedrag’ laat zien.
  • Problemen bij het verwerken van prikkels van reuk en smaak worden niet door ons behandeld.

 

Behandeling

De behandeling van sensomotorische problemen koppelen we altijd aan het motorisch functioneren van het kind in de situatie waar het probleem zich voordoet. Na een uitgebreide intake, zoeken we naar de prikkels waar een kind moeite mee heeft. Hierbij maken we gebruik van vragenlijsten (Sensory Profile), uw ervaringen en indien nodig aanvullende testen. De neurologie (het verwerken van de prikkels) van oudere kinderen is niet eenvoudig aan te passen. De manier waarop een kind met deze prikkels omgaat is wel te veranderen (sensomotorische informatie verwerking). Het is daarom belangrijk op de plek, waar het probleem zich voordoet te kijken. Hier proberen we antwoorden te vinden op de volgende vragen:

  • Waar heeft het kind last van?
  • Welke strategie heeft het kind bedacht?
  • Is deze strategie effectief?
  • Is deze strategie acceptabel voor de omgeving?

Afhankelijk van de antwoorden op de vragen kunnen we kijken wat het kind nodig heeft en eventuele alternatieve strategieën aanbieden.