Kwaliteit

Wij vinden het belangrijk om kwaliteit te waarborgen. De gezondheidszorg is voortdurend in beweging. Ook wij zijn voortdurend in beweging om aan de kwaliteitseisen te voldoen.
Het Nivel (Nederlands instutuut voor onderzoek van de gezondheidszorg) help ons hierbij. 

nivelkwal

 

We doen dit onder meer door: 

 • Het behalen van de plus-audit van Zilverenkruis, CZ en Menzis in 2011, 2013 en 2015
 • Lidmaatschap van de beroepsvereniging VvOCM (Vereniging voor Oefentherapie Cesar- en Mensendieck)
 • Geregistreerd in het kwaliteitsregister voor paramedici (ex. art. 34 Wet BIG)
 • Het volgen van bij- en nascholing
 • Het begeleiden van stagiaires
 • Intercollegiaal overleg oefentherapeuten
 • Regionaal overleg oefentherapeuten 
 • Landelijk overleg met alle plus-praktijken (www.topoefentherapie.com)

 

Logo PMS 3125 + PMS 1505 met tekst

 

 

 

Daarnaast: 

 • Zijn we gecertificeerd voor Directe Toegang Oefentherapie. U heeft geen verwijzing nodig
 • Hebben we geen wachtlijst
 • Zijn we goed bereikbaar en is er voldoende parkeergelegenheid
 • Hebben we contact met alle zorgverzekeraars
 • Werken we intensief samen met andere disciplines waaronder fysiotherapie, chiropractie, diëtiste, GZ-psycholoog en logopedie