Categorie Archief Slider

dooradmin

Volwassenen

Beter Bewegen

Niet iedereen houdt van sporten, maar in beweging zijn, is natuurlijk en belangrijk. De lessen zijn bedoeld voor mensen die op een gezonde en veilige manier in beweging willen blijven. We werken niet met fitnessapparaten. Op muziek maken we gebruik van de mogelijkheden die ons lichaam ons biedt en proberen daarin de grenzen op te zoeken en te vergroten: ieder binnen zijn bereik. Het is geen competitie. We willen gewoon samen op een gezellige manier in beweging zijn. Er wordt geoefend in groepen van maximaal 15 personen. Hierdoor is er voldoende aandacht voor individuele klachten of problemen. Indien nodig kan individuele behandeling gegeven worden.

Tijdens de groepslessen werken we aan:
• Valpreventie en valtechnieken
• Spierkracht en conditie
• Evenwicht en coördinatie
• Houding en bewegingspatronen
• Ademhaling en ontspanning
• Bekkenbodemspieren

De kosten bedragen € 78,- voor 12 lessen. Vergoeding via U-pas is mogelijk.

 

Individuele Behandeling

Houding en Beweging Oefentherapie

Oefentherapie Cesar/Mensendieck biedt paramedische zorg op het gebied van houding en beweging. De methode is gericht op het behandelen van klachten aan het bewegingsapparaat, die ontstaan zijn of in stand gehouden worden door het lichaam verkeerd te belasten. U leert hoe u klachten kunt beïnvloeden door een meer natuurlijke, bij u passende manier van bewegen. Hierbij gaan we uit van ieders persoonlijke bewegingsmogelijkheden, leefomstandigheden en uw wensen.

Intake en onderzoek

Tijdens de eerste behandeling vindt er een vraaggesprek plaats. Hierdoor krijgen we inzicht in de pijnklachten of de reden van uw aanmelding. Daarna volgt een onderzoek waarin we zoeken naar de relatie tussen de pijnklachten en het houdings- en bewegingspatronen. Ook worden spierkracht, spierlengte en bewegingsmogelijkheid bekeken. Aan de hand van het vraaggesprek en het onderzoek stellen we samen met u een behandelplan op.

Behandeling

Door middel van oefeningen (die u ook thuis doet) wordt u zich steeds meer bewust van uw houding en bewegingen en leert u hierin verandering te brengen. Daarnaast krijgt u oefeningen om de pijn te verminderen, te ontspannen of bepaalde spieren te versterken. Uiteindelijk bent u steeds beter in staat om zelf te zien, te voelen en te oordelen of uw houding en bewegingen juist zijn. Zo wordt u als het ware uw eigen therapeut. Kortom: U past het geleerde toe in het dagelijks leven en zo voorkomt u dat klachten terugkeren. Het is niet de bedoeling om een leven lang oefeningen te blijven doen. Oefeningen zijn een hulpmiddel om te komen tot een verantwoord bewegingspatroon, maar geen doel op zich.

Behandelindicaties

• Klachten van heup, bekken, nek, schouder
• Klachten van voeten en knieën
• Spanningshoofdpijn
• Duizeligheidsklachten
• RSI/KANS
• Whiplash
• Werk gerelateerde klachten
• Houdings- en bewegingsafwijkingen
• Ademhalingsklachten, zoals hyperventilatie
• Neurologische aandoeningen, zoals hernia, ischias
• Orthopedische aandoeningen, zoals artrose, osteoporose, scoliose, ziekte van Scheuermann
• Reumatische aandoeningen, zoals fibromyalgie, ziekte van Bechterew, reumatoïde artritis

 

dooradmin

Kinderen

Motorische ontwikkeling

Wat is Kinderoefentherapie?

Kinderoefentherapie is een specialisatie van de Oefentherapie. Bij de behandeling van kinderen wordt, net als bij de algemene oefentherapie, aangesloten bij de dagelijkse vaardigheden. Bij kinderen staat daarbij vooral spelen op de voorgrond. Klimmen, springen en balgooien zijn belangrijke vaardigheden voor kinderen om te leren. Dit geldt ook voor knippen, knutselen en schrijven. In 5% van de gevallen blijven kinderen, zonder duidelijke reden achter op leeftijdgenoten. Dit gaat meestal niet vanzelf over. Bij kinderen met NLD, ADHD en dyslexie komen vaak ook motorische problemen voor.

Behandeling

De kinderoefentherapeut begint met een intake en een uitgebreid onderzoek. Bij jongere kinderen (jonger dan 7 jaar) beoordelen we altijd de totale motoriek. Bij oudere kinderen (8-12 jaar) kan soms volstaan worden met een deel-onderzoek, meer gericht op de hulpvraag. Op basis van de uitkomsten daarvan stelt de kinderoefentherapeut een behandelplan op. Dit behandelplan gaat uit van de individuele situatie en mogelijkheden van het kind. Het richt zich vooral op de motoriek, maar houdt ook rekening met eventuele gedragsproblematiek.

Het doel van de behandeling is het vergroten van de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind in zijn eigen sociale en fysieke omgeving. Plezier in bewegen staat daarbij voorop. Met speciaal voor hen ontworpen oefenmateriaal leren kinderen spelenderwijs (weer) vertrouwen te krijgen in hun eigen kunnen. Bij de behandeling is betrokkenheid van de ouders en indien van toepassing, ook de leerkracht belangrijk.

Behandelindicaties

• Ongecoördineerd, houterig bewegen
• Angst of onzekerheid tijdens bewegen
• Onvoldoende beheersing van het evenwicht
• Achterstand van de motorische ontwikkeling vergeleken bij leeftijdsgenoten
• Moeite met aanleren van dagelijkse vaardigheden: zwemmen, fietsen, zelfverzorging
• Onvoldoende ontwikkelde grove motoriek: moeite met springen, hinkelen, rennen
• Onvoldoende ontwikkeling van de balvaardigheden
• Onvoldoende ontwikkeling van de handvaardigheden
• Schrijfproblemen

 

Houding

Jonge kinderen (ca. 3-7 jaar)

Bij jonge kinderen zie we vaak dat de voeten nog naar binnen gedraaid zijn. Als een kind hierdoor niet vaak valt en geen pijnklachten heeft is er geen reden om tot behandeling over te gaan. Veel kinderen staan met een holle rug. Deze kinderen kunnen onvoldoende spierspanning opbouwen. Vaak is de kracht van de buik- en rugspieren wel goed, maar weten ze niet hoe ze die kracht moeten gebruiken. Dit heeft zijn invloed op de ontwikkeling van het evenwicht op de grove motoriek.

 Oudere kinderen (ca. 7-15 jaar)

Door de groei verandert er veel in het lichaam. De botten groeien waarbij de spieren in eerste instantie achterblijven. Hierdoor kunnen de spieren niet optimaal gebruikt worden en zijn verkort. Daarnaast vraagt groei veel energie. In bepaalde perioden van de groei is het voor pubers haast onmogelijk om een goed gestrekte houding op te kunnen bouwen maar vooral ook vol te kunnen houden. Langdurend kromme houdingen kunnen echter leiden tot afwijkingen van de wervelkolom (gameboyrug).

Afwijkende groei van de wervelkolom

Houdingsafwijkingen komen voor door een afwijkende groei van de wervelkolom. De bekendste zijn scoliose (zijwaartse verkrommingen van de wervelkolom) en ziekte van Scheuermann (waarbij de rug ‘krom’ groeit). Deels zijn deze aandoeningen erfelijk bepaald, maar worden sterk beïnvloed door de belasting van de rug (houding).

Behandelindicaties

• Het kind pijnklachten krijgt (knieën, onderrug, nek, schouders of hoofdpijn)
• Bij afwijkende groei van de wervelkolom
• Als het  kind zich stoort aan zijn eigen houding
• Staan met een overdreven holle rug, of juist krom staan/zitten

 

Sensomotorische informatie verwerking

Wat is sensomotorische integratie?

Het verwerken van zintuiglijke waarnemingen wordt sensorische integratie genoemd. Onder ‘zintuiglijke waarnemingen’ vallen: horen, zien, ruiken en proeven, maar ook tastzin, lichaamsbesef en evenwicht. Bij sommige kinderen verloopt de interpretatie van deze prikkels niet goed. Het kan voorkomen dat deze prikkels juist te zwak of te sterk overkomen. Dit heeft tot gevolg dat kinderen deze prikkels vermijden of juist overmatig opzoeken. Vaak komt dit tot uiting in onwenselijk of juist heel passief gedrag.
• Problemen bij de verwerking van de informatie van tastzin, lichaamsbesef en evenwichtsgevoel zijn altijd terug te zien in de motoriek en zijn door ons te behandelen.
• Bij problemen met het verwerken van auditieve en visuele prikkels, zoeken we samen met het kind, de ouders en de leerkracht naar oplossingen zodat het kind beter kan functioneren en minder ‘ongewenst gedrag’ laat zien.

Behandeling

De behandeling van sensomotorische problemen koppelen we altijd aan het functioneren van het kind in de situatie waar het probleem zich voordoet. Na een intake, zoeken we naar de prikkels waar een kind moeite mee heeft. Hierbij maken we gebruik van vragenlijsten (Sensory Profile), uw ervaringen en indien nodig aanvullende testen. De neurologie (het verwerken van de prikkels) van oudere kinderen is niet eenvoudig aan te passen. De manier waarop een kind met deze prikkels omgaat is wel te veranderen (sensomotorische informatie verwerking). Het is daarom belangrijk op de plek, waar het probleem zich voordoet te kijken. Hier proberen we antwoorden te vinden op de volgende vragen:
• Waar heeft het kind last van?
• Welke strategie heeft het kind bedacht?
• Is deze strategie effectief?
• Is deze strategie acceptabel voor de omgeving?
Afhankelijk van de antwoorden op de vragen kunnen we kijken wat het kind nodig heeft en eventuele alternatieve strategieën aanbieden.

Behandelindicaties

• Moeite met het verwerken van prikkels op de huid
• Moeite met signalen van het evenwichtsorgaan: moeite met ‘bewogen worden’ (schommelen, koprol, autorijden) of juist continu deze prikkels opzoeken
• Onvoldoende lichaamsbesef met als gevolg onvoldoende controle over bewegingen
• Moeite met het verwerken van visuele of auditieve informatie

 

dooradmin

Ruiters

Twee aparte lichamen, met alle beperkingen van ruiter en paard, als één geheel laten bewegen is de grootste uitdaging van het paardrijden. Paardrijden is een constante informatie-uitwisseling tussen ruiter en paard. De ruiter moet daarbij een goed gebalanceerde en onafhankelijke zit hebben om de hulpen van zit, been en teugels goed over te brengen op het paard.

De opleiding tot centered riding instructeur heeft me geholpen meer structuur te bieden bij het begeleiden van ruiters. De ideeën van Sally Swift en Marie Cesar (grondlegger van de oefentherapie) hebben veel raakvlakken: lichaamsbesef, balans, effectief spiergebruik, ademhaling en aandacht.

Wat kan de oefentherapeut hiermee?

Om een goede zit te ontwikkelen is het belangrijk dat iemand voelt wat hij met zijn lichaam doet. De mobiliteit van de rug moet voldoende zijn om de bewegingen van het paard te volgen. Maar daarnaast moet de stabiliteit van de rug en de schouders voldoende zijn.

Intake en behandeling 

• Bewustwording van de houding
• Indien nodig verbeteren van de mobiliteit van de rug
• Leren stabiliseren van het bekken en de schoudergordel
• Toepassen van het geleerde tijdens het paardrijden

 

Wat kunnen we bieden 

Individuele begeleiding
Met name geschikt als je aan het zoeken bent naar je houding of pijnklachten hebt. (30-45 min, kosten € 25,-).
Afhankelijk van de hulpvraag kan bekeken worden of declaratie via uw zorgverzekering mogelijk is.

Workshops
Valtraining (1 uur, kosten €10,- pp.) en balanstraining (2 uur, kosten €25,- pp.)

Reiskosten 
Binnen een straal van 10 km. van de praktijk (routeplanner): toeslag € 5,00.
Bij een straal meer dan 10 km. van de praktijk (routeplanner): toeslag € 0,50 per km.

Hippische sportoefentherapie
Wij hebben een landelijk netwerk, zodat je altijd een therapeut bij jou in de buurt kan vinden.
www.hippische sportoefentherapie.nl of ga naar onze facebook